Oversigt over aktiviteter

"Tak for hjælpen" brunch

Dato: 27.08.2017

Som tak for indsatsen ved Gjerrild Kram Rock Jazz 2017,  vil vi gerne invitere de frivillige hjælpere d. 27.08.2017 kl 10.30 til brunch i GBIF ’s klubhus, hvor vi evaluerer 2017 og ser frem mod 2018.

Husk tilmelding senest d. 24.08.2017 på e-mail: lene@kirkedahljensen.dk eller telefon: 8638 7263

 Med sportslig sommerhilsen Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening


Hjemmeside - klik her >>>

Facebook - klik her >>>

 

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2017 

Webdesign: Primahost