Oversigt over aktiviteter

Foredrag med Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Dato: 10.04.2018

Tidspunkt: kl. 19.00
Sted: Gjerrild Præstegård, konfirmandstuen

Menighedsrådet og Borgerforeningen arrangerer fælles foredragsaften, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen, er aftenens taler over emnet: "Det vi tror på".

Da biskoppen begyndte i embedet for præcis to år siden, tilbød han, at komme rundt til cafémøder, hvor man netop kunne drøfte emnet.

Det har vi benyttet os af og er meget glade for, at biskoppen finder tid til et besøg her og ser frem til en spændende aften med en god dialog.

Entré: 30,00 kr. for kaffe og brød.

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost