Oversigt over aktiviteter

Generalforsamling GBIF

Dato: 28.02.2018

Indkalselse til GBIF’s generalforsamling

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen (formand@gbif.dk, eller på Facebook)
Tilmeld jer gerne enten på mail ell facebook af hensyn til indkøb af mad og drikke.

Der er nyt om svømmeklubben, damefodbold og udefitness. Håber der kommer mange om hører om vores spændende arbejde.

Dagsorden iflg. Vedtægterne § 9 stk. 5.


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning ved Formanden.

4. Orientering ved afdelingerne.

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

6. Fremlæggelse af foreningens budget for kommende regnskabsår.

7. Valg af bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter. Jf. § 6 i vedtægterne.
7.1. Svante Brock-Mølgaard og Tove Sønderdahl.
7.2. Valg af suppleanter:
7.3. Peder Ivan Møller og Per P. Therkildsen.

8. Valg af revisor. Der vælges 2 revisorer og der er valg skiftevis lige og ulige år.
8.1 Per Høgh er på valg.

9. Behandling af indkomne forslag.

10. Eventuelt.

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost