Praktisk info - Gjerrild og Hemmed Kirker


Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen
Tlf. 61 13 23 02
Mail: bwk@km.dk

Præstesekretær Anna Nielsen, tlf. 86 33 13 16


Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 21 73 60 84


Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen


Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand og kasserer
Claus U. Christensen - tlf. 86 38 62 16

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
Valdemar Johansson - tlf. 30 82 00 20

Kontaktperson
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Sekretær
Annette Aagaard Laursen - tlf. 26 44 66 08

Formand for præstegårdsudvalget
Kim Brøgger - tlf. 41 11 51 41

Præstegårdsudvalget
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 15

Præstegårdsudvalget
John Møller - tlf. 22 79 61 03


Organist ved begge kirker

Bernhard Kiel - tlf. 50 99 53 96


Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - tlf. 20 47 64 06


Sognehøjskolebestyrelse

Formand
Birthe Dam - tlf. 86 38 40 94


Kirkebil

Landtaxa - tlf. 20 20 46 60


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 

Konfirmationer 2018

Hemmed Kirke - søndag d. 8. april

Gjerrild Kirke - søndag d. 15. april


Konfirmationer 2019

Gjerrild Kirke - søndag d. 28. april

Hemmed Kirke - søndag d. 5. maj

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost