Praktisk info - Gjerrild og Hemmed Kirker


Sognepræst

Christina Philipstatt
Tlf. 86 38 40 15 - 29 10 32 37
Mail: cph@km.dk

Grenaa Kirkekontor, tlf. 86 32 14 15


Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 21 73 60 84


Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen


Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand og kasserer
Claus U. Christensen - tlf. 86 38 62 16

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
Valdemar Johansson - tlf. 30 82 00 20

Kontaktperson
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Sekretær
Annette Aagaard Laursen - tlf. 26 44 66 08

Formand for præstegårdsudvalget
Kim Brøgger - tlf. 41 11 51 41

Præstegårdsudvalget
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 15

Præstegårdsudvalget
John Møller - tlf. 22 79 61 03


Organist ved begge kirker

Bernhard Kiel - tlf. 50 99 53 96


Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - tlf. 20 47 64 06


Sognehøjskolebestyrelse

Formand Birthe Dam  tlf. 86 38 40 94
Mie Christensen          tlf. 20 18 44 34
Rigmor Kaagh             tlf. 86 38 62 36
Bodil Jørgensen          tlf. 86 38 61 16
Anna Johnsen             tlf. 86 38 40 64
Gerda Sørensen         tlf. 42 28 30 60


Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Landtaxa 20 20 46 60 til samtlige gudstjenester. Kørsel med kirkebil er gratis.


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 

Konfirmationer 2019

Gjerrild Kirke - søndag d. 28. april

 


Konfirmationer 2020

Hemmed Kirke - søndag d. 19. april

Gjerrild Kirke - søndag d. 26. april

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Lisbeth Møller • Tlf. 30 32 74 96 • Mail: libber67@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2019 

Webdesign: Primahost