Bestyrelse

 Gjerrild og Omegns Borgerforening

 

Formand

Jens Peter Stehr-Nielsen
Marshøjvej 32, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 41 31 67 55
Mail: jp@gjerrild.net

Næstformand

Dorte Arup
Hestehavevej 1, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 50 71 31 57
Mail: dorte@arup.dk

Kasserer

Jesper Nyholm Rasmussen
Hestehavevej 18, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 26 14 60 49
Mail: jesper@hairbyholt.dk

Sekretær

Dorthe Svenningsen
Grenaavej 3, Gjerrild
8500 Grenaa.
Tlf. 28 57 36 68
Mail: dorthesvenningsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Møller
Indertoft 3, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 30 32 74 96
Mail: libber67@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lene Borg
Teglværksvej 3, Gjerrild
8500 Grenaa
Mail: lborg003@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Inger Nordstrøm
Rødeledvej 26, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 23 26 63 43
Mail: nordstroem.inger@gmail.com


Suppleant

Inge Fanger
Langholmvej 9, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 51 54 76 75
Mail: ingefanger@hotmail.com


Suppleant

Niels Juul
Fridavej 54, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 22 55 31 80
Mail: nielsthjuul@gmail.com

 

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost