Oversigt over aktiviteter

Borgerforeningens generalforsamling

Dato: 06.02.2018

Tidspunkt: kl. 19.30

Sted: Danhostel Gjerrild Vandrerhjem


Dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.    Beretning
3.    Regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Valg af bestyrelse
          På valg er:
          Lisbeth Møller
          Jesper Nyholm Rasmussen (genopstiller Ikke)
          Dorthe Svenningsen (genopstiller ikke)
          Jens Peter Stehr-Nielsen
          Suppleanter:
          Inge Fanger
          Niels Juul

6.    Valg af revisor
          På valg er:
          
Der skal være to revisorer på valg hvert andet år. Sidste år blev Per Høgh
          valgt for to år, vi skal vælge yderligere en revisor for to år under denne
          generalforsamling.
          Revisorsuppleant:
          På valg er:

          Torben Leth

7.    Behandling af indkomne forslag
8.    Eventuelt
          

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost