Nørre Djurs Egnsarkiv

Praktiske oplysninger

Adresse:
Nørre Djurs Egnsarkiv
Stokkebro 85, Gjerrild
8500 Grenaa
Tlf. 86 38 44 01
E-mail: nrdjursegnsarkiv@live.dk
Hjemmeside: http://nrdjursegnsarkiv.dk/

Åbningstider:
Torsdag kl. 13.00 til 17.00
- (dog lukket skærtorsdag, Kristi himmelfartsdag samt ml. jul og nytår og første uge efter nytår)

Derudover kan arkivet åbnes for interesserede ved henvendelse til bestyrelsen.

Daglig leder:
Birgit Hougaard, Huldremosevej 14, Ramten, 8586 Ørum Djurs   20 65 65 17

Bestyrelse:
Formand: Peter Sørensen, Hjembækvej 58, 8500 Grenaa   86 33 22 89
Næstformand: Bent Kjeldsen, Enghavevej 33, 8500 Grenaa   22 76 16 22
Kasserer: Birgit Hougaard, Huldremosevej 14, Ramten, 8586 Ørum Djurs   20 65 65 17
Sekretær: Ulla Skovsen, Skippershovedvej 4, Stenvad, 8586 Ørum Djurs   86 38 14 91
Medlem: Vita Axelsen, Teglværksvej 11, Gjerrild, 8500 Grenaa   86 38 42 54
Medlem: Leif Nyhus Christensen, Ymersvej 7, 8500 Grenaa  28 94 40 98
 
Revisorer
Preben Skovsen
Jens Daugaard

Revisorsuppleant
Knud Møller

Kommunal repræsentant:
Helle Ringberg
 
Kontaktpersoner:
Tove Johansson, Åvangen 3, Bønnerup Str., 8585 Glesborg   86 33 20 56
Torben Jensen, Møllevej 19A, 8585 Glesborg   40 36 60 73
Rigmor Kaagh, Bønnerupvej 22, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg   86 38 62 36

Hvis man ønsker at aflevere materiale, men ikke selv er i stand til at komme til arkivet, kan man henvende sig til en af arkivets kontaktpersoner eller et af bestyrelsens medlemmer. Hvis man mener, at der her og nu ikke skal være offentlig adgang til det afleverede materiale, kan det, i samråd med arkivet, forsegles for et vist åremål.

Lidt om arkivet

Nørre Djurs Egnsarkiv, der i 1938 blev oprettet under navnet Gjerrild Sognearkiv, er et af landets ældste lokalarkiver.
Nørre Djurs Egnsarkiv har ført en lidt omtumlet tilværelse, men er nu havnet i den selv samme bygning, hvor det startede.
I 2009 blev det besluttet, at arkivet, som de tre andre arkiver i Norddjurs Kommune, skulle være en forening med kommunalt tilskud.
Der blev valgt en bestyrelse, og fra 1. januar 2010 er arkivet blevet drevet som forening.
Da der er en forening, vil vi gerne have mange medlemmer.
Et medlemskab koster 100,- kr. pr. husstand, men denne pris bestemmes ved den årlige generalforsamling, som finder sted i marts måned.

Medlemskab:

Medlemskab af Arkivets støtteforeningen incl. årbog er 100,- kr.
Beløbet indbetales på arkivets kontonr.: 7320 0001180632

Lidt mere om arkivet

Nørre Djurs Egnsarkiv er et at landets ældste arkiver. Det var en lokal mand, Vilhelm Hansen, fra Gjerrild som tog initiativ til det i 1938 og hans samling blev - sjovt nok - opbevaret i det samme lokale som vi nu er havnet i. Det har ført en omtumlet tilværelse og er flyttet flere gange.
I 1985 flyttede vi til den nuværende adresse som er den tidligere skole. Og samme år henvendte man sig til kommunen om støtte og blev så kommunal med budget og en kommunal repræsentant i vores bestyrelse.
Siden har vi udvidet til to klasselokaler, derved har vi fået gode rammer om vore ting og gode muligheder for de besøgende til at arbejde med deres ting. De seneste år har besøgstallet ligget på godt 600 så der er travlt for den vagthavende, men via et godt og hurtig kartotekssystem finder vi frem til det ønskede materiale.
Egnsarkivet indsamler trykt og håndskrevet materiale fra virksomheder, foreninger og private. Fotografier af personer, ejendomme og landskaber. Vi modtager også gerne lydbånd, film og udklip, materialet behøver ikke være gammelt. Vores motto er "Hvad der sker i dag er historie i morgen".
Oplysninger om de særlige regler ved visse arkivaliers tilgængelighed fås hos den vagthavende.
Vi har kun materiale fra den tidligere Nørre Djurs Kommune og har som de andre arkiver i kommunen beholdt vores oprindelige navn.
Det er umuligt at nævne alt hvad vi har på hylderne, men ud over det sædvanlige har vi fæste- og skrifteprotokoller fra de fire godser som har været i området, nemlig Meilgård, Sostrup, Skærvad og Fjellerup Østergård.
Så er der microkort af kirkebøger fra hele Djursland, samt Århus, Randers, Ålborg og tillige bøger fra Viborg og Horsens Tugthus.
Desuden findes der ca. 10.000 billeder.
Udadtil viser vi flaget ved byvandringer i de forskellige landsbyer og vi har studieture til andre arkiver. En gang om året udgiver vi en årbog med historier og fotos fra vores område.
Det har også vist sig at de besøgende er glade for den lange åbningstid, især de som kommer fra andre egne af landet, men også udlændinge som kommer til landet for at finde deres rødder.

Alle er naturligvis velkomne.
 _________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost