Oversigt over aktiviteter

Menighedsrådsmøde

Dato: 19.03.2018

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøder afholdes i Gjerrild præstegårds konfirmandstue.

Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.

Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2018 

Webdesign: Primahost