Praktisk info - Gjerrild og Hemmed Kirker


Sognepræst

Eva Vibeke Andersen.
Træffes kun efter aftale.
Telefonisk træffetid bedst ml. 12.00-13.00 mandag, onsdag og torsdag
på tlf. 86 38 40 15  -  mobil 61 38 38 37
Det er også muligt at maile: evan@km.dk

- fra 22. juni 2017 henvises til sognepræst Peter Danielsen, tlf. 86 33 22 22 

Præstesekretær Anna Nielsen, tlf. 86 33 13 16


Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00
Tlf. 21 73 60 84


Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen


Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand og kasserer
Claus U. Christensen - tlf. 86 38 62 16

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
Valdemar Johansson - tlf. 30 82 00 20

Kontaktperson
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Sekretær
Annette Aagaard Laursen - tlf. 26 44 66 08

Formand for præstegårdsudvalget
Kim Brøgger - tlf. 41 11 51 41

Præstegårdsudvalget
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 15

Præstegårdsudvalget
John Møller - tlf. 22 79 61 03


Organist ved begge kirker

Bernhard Kiel - tlf. 50 99 53 96


Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - tlf. 20 47 64 06


Sognehøjskolebestyrelse

Formand
Birthe Dam - tlf. 86 38 40 94


Kirkebil

Landtaxa - tlf. 20 20 46 60


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 

Konfirmationer 2018

Hemmed Kirke - søndag d. 8. april

Gjerrild Kirke - søndag d. 15. april


Konfirmationer 2019

Gjerrild Kirke - søndag d. 28. april

Hemmed Kirke - søndag d. 5. maj

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Jens Peter Stehr-Nielsen • Tlf. 41 31 67 55 • Mail: jp@gjerrild.net
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2017 

Webdesign: Primahost