Praktisk info - Gjerrild og Hemmed Kirker


Sognepræst

Christina Philipstatt
Tlf. 86 38 40 15 - 29 10 32 37
Mail: cph@km.dk

Grenaa Kirkekontor, tlf. 86 32 14 15


Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag
Tlf. 21 73 60 84
Mail: graverkontoret@gjerrild.net


Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen


Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand
Claus Christensen - tlf. 71 94 17 19

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 13

Kontaktperson
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Sekretær
Annette Aagaard Laursen - tlf. 26 44 66 08

Formand for præstegårdsudvalget
John Møller - tlf. 22 79 61 03

Præstegårdsudvalget
Ruth Sørensen - tlf. 40 36 92 13

Præstegårdsudvalget
Kim Brøgger - tlf. 41 11 51 41


Organistvikar ved Hemmed Kirke

Rebekka Ryan Thomsen - tlf. 20 29 29 80

Organistvikar ved Gjerrild Kirke

Rebekka Ryan Thomsen - tlf. 20 29 29 80


Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - tlf. 20 47 64 06


Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Landtaxa 20 20 46 60 til samtlige gudstjenester. Kørsel med kirkebil er gratis.


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 


Konfirmationer 2021

Gjerrild Kirke - søndag d. 29. august, kl. 10.00
Hemmed Kirke - søndag d. 5. september, kl. 10.00


Konfirmationer 2022

Hemmed Kirke - St. Bededag fredag d. 13. maj
Gjerrild Kirke - lørdag d. 14. maj

 

Hjemmeside - Gjerrild Sogn, klik her >>>

 

Facebook - Fornæs Pastorat, klik her >>>

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Lisbeth Møller • Tlf. 30 32 74 96 • Mail: libber67@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2021 

Webdesign: Primahost