Nyheder

11-02-2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Husmoderforeningen


Dagsorden til bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening 8. februar 2023
Sted: Hos Vibbe, Marshøjvej 18.
Ordstyrer: Lisbeth Referent: Vibbe
Til stede: Anne, Lisbeth, Lisbeth, Hanne, Pia og Vibbe
Mødet startede med oplæring i at bruge drevet.
1:
Evaluering af arrangementer: Dialogkaffe m Hanne Egeskov - Det var en super dejlig aften med meget
dialog. Spændende indslag fra Hanne og der blev spurgt meget ind til Hannes indslag.
Der aftales at vi til Kommende arrangementer “brander” arrangementet 8 dage før - 5 dage før og dagen før.
ift internet i Hoplaklubben : Pia spørger Hanne P ved næstkommende lejlighed.
Vi skal være lidt mere aktive fremadrettet ift at promovere m plakater rundt omkring. Der ligger redigerbar
opslag på vores drev.
Kommende arrangementer :
Dialogkaffe: Lone Juncher fortæller om hendes tur den 18/4 kl 19,00. Anne og Lisbeth N tager sig af kaffen.
Lisbeth N tager kontakten til Lone. Lisbeth M bager boller, og køber smør. Pia laver opslaget, og bager en
kage. Hanne tager kaffen med. Vibbe opretter begivenhed på Facebook.
JP har sagt ja til at fortælle om Frontex til en dialogkaffe aften. Dato kommer senere.
Familiedag: 7/5-23 kl 13,00 til 15,30 og 1/10 -23 fra 9,30 til 11,30 .
Hanne havde Kirstine og Line på besøg.
7/5 : Line og Kirstine vil gerne lave en bamse skattejagt. Vi som bestyrelsen skal møde op ved søerne og
lave bål.
1/10 : på skolen - hoppeseance for børnene og kaffehygge med forældrene.
Line og Kirstine sørger selv for at promovere dagene. Vi skal evt sætte det på Facebook.
Familiegruppen holder møde igen til efteråret.
Sankt Hans : Vi står for at sælge alt til kødet. Vi tager imod penge for det vi udleverer via mobile pay..
Lisbeth N, Lisbeth M og Pia vil gerne stå i boden. Lisbeth M kontakt til Borgerforeningen / Philip. Lisbeth
taler med Connie.
Sommerfest, deltagelse?: Vedr hjælp til morgenmads udlevering til folk på pladsen den 25/6. Mødestart kl
7,30. Lisbeth M, Hanne og Anne hjælper.
Andre arrangementer i byen (lokaldyst, Skt Hans, pinsefest), deltagelse?: Bestyrelsen deltager ikke aktivt i
pinsefest i år, da vi ikke har ressourcerne til det for nuværende.
Ide :Kvindemuseet KØN GENDER - udstilling om TASKER i Århus. Evt den 2 sep 2023. Medbring din flotteste
taske. Lisbeth N tager kontakt til Kvindemuseet vedr økonomi / indgangsbilletter.
Ørsted Bageri : Bagekursus. Lisbeth M spørger i bageriet om vi kan komme enten den 21/22/23 november.
2:
Regnskab/bogføring: Regnskabet gennemgås, og godkendes - klar til revision. Pia tager fat i kasserer Suz, og
får de sidste detaljer på plads.
Medlemmer: Medlemslisten er lagt ind på drevet.
3:
Generalforsamling d 14 marts:
Pia checker op på skolen / storegruppen. Vi mødes kl 18,00. Anne kommer så hurtigt hun kan. Vi laver kaffe
dernede. Lisbeth M medbringer kage / hvis Lisbeth ikke kan nå at bage, træder Hanne til. Pia køber
servietter, kaffe og mælk. Lisbeth spørger Tommy Glindvad om han vil føre dirigentstokken til
Generalforsamlingen. Formanden laver beretning.
4:
Introduktion til drev: Se mødestart.
5:
Idéer til nyhedsbrev: Lisbeth laver et udkast, lægger det på drevet og adviserer os via messenger.
5:
Evt: Frederik Juncher har doneret en projector til Husmoderforeningen :-) STOR TAK til Frederik fra os alle.
Hanne sætter en erkendtlighed ved Frederiks dør som tak for den fine gave.
Tak for god ro og orden 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost