Nyheder

16-03-2023

Referat fra Husmoderforeningens generalforsamling


Dagsorden ved Gjerrild Husmoderforenings generalforsamling d. 14. marts 2023:

     Der er mødt 9 personer op inkl bestyrelsen.


  1. Valg af dirigent: 

Hanne Egeskov byder velkommen og Tommy Glindvad er valgt som dirigent. Dirigenten fortæller, at generalforsamlingen er varslet rettidigt. 


  1. Formandens beretning: 

Næstformand Hanne Egeskov læser formandens beretning op, da vores formand Lisbeth Møller ikke er til stede pga., sygdom. Formandens beretning godkendes. 


  1. Regnskab:

Regnskabet godkendes. 


  1. Valg til bestyrelse:

På valg: Pia Hansen Hangaard.

      Lisbeth Møller, som begge blev genvalgt.


  1. Valg af suppleant: 

På valg: Lisbeth Nielsen, som blev genvalgt.


  1. Valg af revisor:

På valg: Susanna Theut, som blev genvalgt. 


  1. Eventuelt: 

Lidt snak om kontingent for det kommende år. 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost