Praktisk info - Gjerrild og Hemmed Kirker


Sognepræst

Christina Philipstatt
Tlf. 86 38 40 15 - 29 10 32 37
Mail: cph@km.dk

Grenaa Kirkekontor, tlf. 86 32 14 15


Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Solveig Møller Pedersen
Træffes bedst tirsdag-fredag
Tlf. 21 73 60 84
Mail: graverkontoret@gjerrild.net


Gravermedhjælper ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Anne Marie Søndergaard Krogh
Tlf. 29 60 29 86

Gravermedhjælper ved Gjerrild Kirke

Malene Iversen


Gjerrild-Hemmed Menighedsråd

Formand
Inga Klokkerholm - tlf. 86 38 40 97 - 40 10 32 15

Næstformand
Anne Emmery - tlf. 22 77 28 61

Kirkeværge Gjerrild
Jens Jørgen Jensen - tlf. 52 37 22 43

Kirkeværge Hemmed
John Møller - tlf. 22 79 61 03

Kontaktperson
Janne Martinussen - tlf. 51 23 85 39

Sekretær
Anne Vibeke Vogel Hansen - tlf. 53 66 19 80

Præstegårdsudvalget:
Formand
John Møller - tlf. 22 79 61 03

Lisbeth Wehner - tlf. 61 28 65 46

Susanne Damborg Sørensen - tlf. 40 18 56 77


Organist ved Gjerrild og Hemmed Kirker

Flemming Sørensen - tlf. 22 51 54 92

Kirkesanger ved begge kirker

Trine Thorning - tlf. 20 47 64 06


Kirkebil

Kirkebil kan bestilles hos Landtaxa 20 20 46 60 til samtlige gudstjenester. Kørsel med kirkebil er gratis.


Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård.
Møderne er åbne for alle, der har lyst til at være tilhørere.
Dagsorden og referater af møderne bliver hængt op i våbenhuset eller i opslagskasserne ved kirkerne.

 

 

Konfirmationer 2022

Hemmed Kirke - St. Bededag fredag d. 13. maj

Gjerrild Kirke - lørdag d. 14. maj

 

Hjemmeside - Gjerrild Sogn, klik her >>>

 

Facebook - Fornæs Pastorat, klik her >>>

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Lisbeth Møller • Tlf. 30 32 74 96 • Mail: libber67@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2021 

Webdesign: Primahost