Nyheder

17-11-2016

Menighedsrådsvalget i Gjerrild og Hemmed Sogne


Da der ved fristens udløb, den 27. september 2016, kun var indleveret én gyldig kandidatliste for begge sogne, blev valget til menighedsrådet, der skulle finde sted den 8. november, aflyst.

Der har været afholdt orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård, hvor der blandt andet blev orienteret om opgaver, som menighedsrådet havde beskæftiget sig med i perioden og om kommende opgaver i den nye fire årige periode.

Ved et nyt møde samme aften blev der afholdt opstillingsmøde, hvor kandidater til listerne blev valgt. Der skulle siges farvel til Susanne Bruun, Lone Brink Larsen og Knud Bruun, og på den baggrund skulle der vælges tre nye til Gjerrild Sogn, hvor det har været nødvendigt at finde kandidater til at danne en samlet liste.

I Hemmed Sogn var alle indstillet på at opstille til en ny periode.

Det fælles menighedsråd konstituerer sig ved et møde den 21. november kl. 19.00 i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård og påbegynder arbejdet 1. søndag i advent. Konstitueringen vil fremgå i næste udgivelse af kirkebladet og oplyst ved gudstjenesterne i begge kirker.

Følgende er valgt i Hemmed Sogn:
Ruth Sørensen
Claus U. Christensen
Valdemar Johansson
John Melin Møller

Følgende er valgt i Gjerrild Sogn:
Inga Klokkerholm
Anne Vibeke Vogel Hansen
Annette Laursen
Jens Jørgen Jensen
Kim Brøgger


Referant: Inga Klokkerholm

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost