Forside

02-02-2017

Konstituering i Gjerrild-Hemmed Menighedsråd


Konstitueringen i Gjerrild-Hemmed Menighedsråd


Formand Inga Klokkerholm – 86384097 - 40103215

Næstformand og kasserer Claus U. Christensen - 86386216

Kontaktperson Anne Vibeke Vogel Hansen – 53661980

Kirkeværge (Gjerrild) Jens Jørgen Jensen – 52372243

Kirkeværge(Hemmed) Valdemar Johansson – 30820020

Sekretær Annette Aagaard Laursen – 26446608

Præstegårdsudvalget Ruth Sørensen – 40369213

Præstegårdsudvalget John Møller – 22796103

Præstegårdsudvalget Kim Brøgger – 41115141 (Formand)

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost