Nyheder

16-03-2017

Referat fra stormøde i VandkantsGjerrild


Stormøde VandKants Gjerrild 12/3 2017

Fremmødte ca. 40

Vi startede med en lækker Brunch. Tak for det til Efterskolen Helle

Efterskolen Helle: Poul startede med at takke for, at byen er med til tage sig godt af eleverne. Der er ca. 90 elever og over 40 ansatte. Der er 10 STU elever tilknyttet. De får en uddannelse til hjælpeguide. Det tager 1-3 år..
Sidste nyt er et samarbejde med Rimsøhuset. STU elever skal hjælpe med at drive noget Bed and Breakfast. Efterskolen er ikke økonomisk involveret. Rimsøhuset bidrager med læring.
De huse efterskolen køber, bliver primært brugt til STU eleverne.

Købmanden v. Elisabeth: Der er lavet en folder, hvor alle ideerne fra Fremtidsværkstedet står.
Disse er grupperede i 3 grupper: Samlingssted, Loftet, udenoms areal. Der er kommet masser af gode ideer at arbejde videre med.

Arbejdsgruppe: Susanne, Lisbeth, Kristine meldte sig.
Folder kommer på hjemmesiden og Facebook. Får man lyst til at være med, så kom frisk.

GBIF v. Henrik: Generalforsamling på onsdag d. 15/3. For ca. 1 år siden, var der ikke rigtig folk til bestyrelsen. Der var fare for lukning af klub. Til den ekstra ordinære generalforsamling lykkedes det at få folk i bestyrelsen.

- Drop-in fodbold. 40 børn og voksne har været igennem.
- Gjerrild løb
- Sommerfesten. Snak om at overskuddet er for lille. En gruppe arbejder videre og prøver at justere på udgifterne.
- Krolf blev forsøgt. Banen er der og udstyret, men ingen tovholdere. Håber det kommer i gang til foråret.
- Klub i klubben. 4.-6. Klasses elever fra Friskolen. Er strandet, ingen deltageren. Lukket ned
- Strategi-møde i august. Blev lavet idebank
- Tumlastik, drop-in. Stor succes.
- Badminton og bordtennis har været forsøgt. Eleverne fra Efterskolen deltager.
- Der bøvles lidt med kontingent. Det er noget rod. En udfordring. Det ville fint at nogle ville kigge på muligheder, udfordringer og kommunens regler og tilskud. Thomas og Henrik arbejder med det, andre er meget velkomne.
- Løbehold. Hver tirsdag kl. 17.00. Alle er velkomne.
- Cross-gym kører mandag og torsdag.
- Motionsdamer. For lidt ældre/alle :-) Mandag på skolen, 16.45-17.45.
- Der arbejdes videre med svømning i Bønnerup.


Campingpladsen v. Dorthe: Masser af arrangementer, brug endelig faciliteterne. Peter er er frisk, hvis nogle har tiltag der vedrører campisterne.
Sostrup v. Dorthe: Påskeudstilling, bogudgivelse, Irsk aften. Masser af aktiviteter. Læs på hjemmeside
Danhostel v. Nina: I fuld gang med at bygge, lave om, finde ud af det hele. Nina uddelte kalender. Se mere på hjemmeside og FB. I morgen starter gravearbejde til en terrasse ved togvognen. Der bliver en arbejdsdag hvor alle er velkomne. Sommerbuffet starter efter Sommerfesten og frem til 6/8.

Rimsøhuset v. Bodil: Foldere uddeles. En gruppe borger i Rimsø, ville udnytte bygningerne. Kreative værksteder, et værested.
Der skal laves kurser mm. hvor det er muligt at overnatte. Nogle ideer har været ferie for udsatte børn og unge, handicappede osv. osv.
Kom gerne med ideer og forslag.
1/3 2017 overtog foreningen Rimsøhuset bygningerne. Paraplyorganisation. Andre foreninger kan leje sig ind. Private fester kan holdes og meget mere.
Samarbejde med Efterskolen Helle om Bed and Breakfast. Forhandlinger i gang.
Der skal søges fonde. Hjælp søges!!!! Håndværkere mm. kan også bruges. Der er plads til alt!!!

Landsbyklynge v. Dorthe: Landsbyerne i midt. Kan vi finde noget der er interessant at arbejde sammen om?? Kommunen har bevilget penge til at starte. Sidst i marts afholdes møde ( Folket former møde) på Mosebruget. Mød op og hør mere. Kan vi klare os bedre sammen?? Og her er datoen:
MIN, Midt i Norddjurs
Min landsby – din landsby – vores fællesskab
Onsdag 29. marts 18.30 - 21.00 på Stenvad Mosebrugscenter


Muleposer v. Dorthe og Lene: Poserne er købt, nu skal der bare indhold i. Planen er, at alle tilflyttere bliver budt velkommen til byen med en mulepose. I posen vil der være små gaver fra erhvervsdrivende, gavekort, foldere og brochurer om byen mm. Udvalget er i fuld gang med at samle sammen og vi skal nok skrive når poserne er klar. I forbindelse med dette nye tiltag har vi brug for by-spioner. Nogle der holder øje med om der flytter nye til. Der blev sendt en seddel rundt og vi giver besked efter mødet på torsdag.
Har du brug for et nyt indkøbsnet, hvor du samtidig gør reklame for byen, så kan de købes hos Købmanden for 30 kr.


Sommerhøjskole v. Karsten: Der har været begrænsede lokale deltagere. Karsten spørger om der skal arbejdes videre?? Måske i andet regi?? Aktiviteter i de lyse nætter??? Juli dur ikke, der er for mange på ferie.
Forslag til koncept: Kunne nogle få øje på Gjerrild og omegn?? Ved afholdelse af et foredrag kunne der inviteres 10 personer. De forpligter sig til at invitere en med osv. Et koncept der kan bruges i mange sammenhænge.
Dejligt hvis vi kan lokke unge mennesker ud og se området, og give dem lyst til slå sig ned.
Henvend jer, hvis I vil være med til at tænke videre.

Brug kalenderen på hjemmesiden. Kig i den hver gang der skal planlægges.

Borgerforening v. Jesper: Vil søge penge til en friluftsscene. Vejnettet, hullerne i vejen, bygge en salgsvogn i stedet for teltet. Jesper tovholder, skal søges sponsorater.
Der kommer folk rundt og samler kontingent ind. Jesper arbejder på, at gøre betaling digitalt.
Cykelsti fra Gjerrild til Sostrup. Der er ikke penge til asfalt, men måske kan der laves et system som i Glesborg. Der skal foretages trafik-tælling.

Yoga v.Kirstine: Yoga, kurser, mavedans mv. tilbydes i Den Gamle Brugs. Kristine har nu lagt sine aktiviteter under FOF. Gør gerne reklame for yoga. Hold mandag, onsdag formiddag og aften. Herre hold onsdag aften.
Kurser med Lamaer fra Tibet hvert år.
Alle er velkomne til at komme og kigge. Henvend jer til Kristine Krogstrup.

Savværket v. Lene: Det går rigtig godt for den integrerede institution. I marts er der 40 børn, de 13 er under 3 år. Det ser ud til at dette tal holder et godt stykke ud i fremtiden.

Fibernet v. Thomas: Kraftig opfordring til at melde sig på. Hvis du vil vide mere, så kontakt Thomas. En god investering. Har stor indflydelse på huspriser. Udfyld skema og aflever til Thomas i Rødeled. Inden for 2 uger. Der er mulighed for håndværker-fradrag.

Evt.:
Vores præst stopper til juni. Der er kræfter der arbejder på, at vi får en præst til Gjerrild, der kan bo i Præstegården.
Strø-tanker:
Tanker omkring de 6000 mennesker der kommer til Sostrup/Gjerrild i august. Skal vi "udnytte" det?
Unge ansatte på Efterskolen. Hvordan får vi dem til at flytte til byen??
Det ville være super med et informations banner ved Trekanten.
Brug af faglokaler på Friskole. Den er stadig åben, grib den:-)
Poul tilbyder medlemskab af skolekreds. 100 kr. pr. Næse. 150 kr pr. husstand.
Ghana. Støt til værktøj. Kasse ved Købmand.
Leif. Genskabelse af Gjerrild sø. Gruppe der arbejder på dette. Henvend jer til Leif, hvis du vil være med.

Tak for i dag.
Ref. Lene Refsgaard

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost