Nyheder

28-09-2017

Referat fra købmandsgruppens generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling


Referat af generalforsamling i købmandsgruppen 14/9 2017

1. Valg af dirigent. Torben valgt. Generalforsamlingen godkendt

2. Årsberetning. Linda fremlagde hvad der skete i løbet af året. Godkendt. Conny roste købmandens og købmandsgruppens arbejde. Problematiserede at den står lidt alene med opgaverne. Måske kan en støtteforening hjælpe lidt på det.

3. Årsrapport. Torben fremlagde regnskabet. Godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elisabeth, Torben, Linda udtræder. Torben tilbyder at lave regnskab. Rolf stiller op.

5. Valg af revisor. Vibe genopstiller, valgt. Valg af revisorsuppleant, Elisabeth stiller op, valgt.

6. Forslag om at gøre støtteforeningen officiel. Tages op ved en ekstraordinær generalforsamling. Arbejdsdage med konkrete opgaver, så man ved hvad man skal hjælpe med. Ud og spørge om personlig hjælp til bestemte opgaver ved nogen man ved kan løse den.

7. Evt.: hvordan køber man en andel. Mere markedsføring. På hjemmesiden, på Facebook, i velkomstposerne, i butikken.


Støtteforeningen. Henrik vil hjælpe med kommunikation, Steen vil hjælpe med huset.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om 10 dage. 28/9 2017 kl. 19.00 Dagsorden: valg af medlemmer til bestyrelsen. Oprettelse af støtteforening. Evt.

Ref. Elisabeth

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 27/9 2017

Lovligt varslet indkaldt.

Valg til bestyrelse 3 medlemmer: Erik Vestergaard, Rolf Jensen, Stinne Thorup Bech

2 suppleanter: Vibbe Vogel Hansen, Bente Alle valgt.

Støtteforening: bestyrelsen laver et udkast til hvordan en sådan forening kan skrues sammen.

Ref. Elisabeth

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost