Nyheder

14-11-2017

Referat fra købmandsgruppens ekstraordinære generalforsamling


Stokkebro den 14. november 2017.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling Købmandsgruppen Gjerrild Amba, CVR-nr. 35520740.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægter.
3. evt.

1. Søren Stilling blev valgt til dirigent.
2. Ændringen af vedtægter blev vedtaget enstemmigt. Der var 11 fremmødte andelshavere. Ændringen medfører, at bestyrelsen kan ændre indskudsbetalingen til et mindre beløb. Andelshavere som vælger at indbetale et mindre beløb (end de oprindelige 5000,00 kr.) vil ikke have stemmeret ved generalforsamlingen.
3. Ingen punkter under evt.

Som referent.
Rolf Vagn Jensen

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost