Nyheder

15-09-2018

Referat fra Købmandsgruppens generalforsamling


Vedr Købmandsgruppen AMBA 9/9-2018
Referat af Generalforsamling på Gjerrild Vandrehjem den 6 /9 2018 kl 19,00
Tilstede var bestyrelsen, købmændene Torben, Vibe, Lone samt interesserede fra byen.

Stinne bød velkommen til de fremmødte.
Stinne gav en kort beretning om de tiltag der er sket i året, samt nogle af de forestående planer.
Vibbe blev valgt som dirigent.
Erik gennemgik regnskabet. Der var enkelte forespørgsler til regnskabet, som Erik kunne gøre rede for.
Regnskabet blev underskrevet.
Valg til bestyrelsen, da Bit og Leif træder ud af bestyrelsen.
Henry Thorup blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, og Bent Nørregaard blev valgt ind som suppleant.
Som ovenstående viser lykkedes ikke at vælge to bestyrelses medlemmer og ej heller ikke 2 suppleanter.
Ydermere skal der skal vælges en revisor og en revisor suppleant.
Frank Buch Hansen stiller op som revisor. Han var ikke tilstede på selve mødet, men han har efterfølgende tilkendegivet at han godt vil stille op som revisor.
Der blev ikke valgt en revisor suppleant.

Dette resulterer i at der skal indkaldes til ekstraordinær general forsamling i Købmandsbestyrelsen AMBA.

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægter.
- Bestyrelsen foreslog, at der fremover kun skal være 3-5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for nu 5.
- Bestyrelsen foreslog også at der fremover kun skal være 1 suppleant til bestyrelsen. - - Bestyrelsen foreslog at der ingen revisor suppleant post skal vælges.
Forslagene blev vedtaget med mere en 2/3 deles flertal.
Forslag om ændring af vedtægter – skal for at blive vedtaget - til afstemning ved en ekstra ordinær generalforsamling.

Under evt blev der snakket meget om gode ideer, om hvad skal vi gøre for at tiltrække flere til butikken. Vibe kom med en kort redegørelse for hvordan hun så deres status i butikken lige nu, med de mange arbejdsopgaver.
På trods af de relativt få fremmødte var der en god energi til mødet, gode dialoger, og der kom mange gode ideer frem.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling bliver den 27 /9-2018
Næste møde i købmandsbestyrelsen bliver hos Stinne den 22/10 kl 18,30
Sekretær : Anne Vibeke Vogel Hansen 9/9-2018

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost