Nyheder

28-02-2019

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i borgerforeningen


Konstituerende bestyrelsesmøde 25 feb. 2019:
Til stede: Torben, Michael, Jens Peter, Dorte, Inge, Mette Marie, Lene, Lisbeth
Afbud fra Jette.

• Præsentationsrunde. Velkommen til de nye medlemmer Michael Jørgensen og Mette Marie Zacher Sørensen.

• Tusind tak for indsatsen til Jens Peter for hans store indsats for foreningen og byen. Nu rejser han tre år til Warszawa, men fortsætter som suppleant i foreningen.

• Kort opsummering af mødet med efterskolen som info til nye medlemmer. Referat fra mødet er tidligere udsendt. Fremadrettet er der aftalt møde med bestyrelsen en gang årligt.

• Konstituering:
Formand: Lisbeth Møller
Næstformand: Dorte Arup
Sekretær: Michael Jørgensen
Kasserer: Torben Leth

Byudvalg: (bl.a. byrensning 4. april, strandrensning 16 maj, Trekanten, bytorv, hækklipning)
Inge Fanger (tovholder), Dorte Arup, Lene Borg

Børneudvalg: (bl.a. fastelavnsfest 3. marts, julekagebagning)
Michael Jørgensen, Mette Marie Zacher (tovholder), Inge Fanger

Arrangementsudvalg: (bl.a. Skt. Hans, høstfesten og revy 5. oktober, Bytorvsfest, julearrangement):
Michael Jørgensen, Torben Leth, Lene Borg, Jette Malthe-Bruun (tovholder), Lisbeth Møller

Politisk udvalg: (bl.a. vælgermøder, kontakt til kommunalbestyrelse, forvaltning mm)
Lisbeth Møller (tovholder), Jens Peter Stehr-Nielsen

Kultur- og gaveudvalg: (bl.a. foredrag, konfirmationstræer mm)
Inge Fanger, Dorte Arup (tovholder), Mette Marie Zacher

En repræsentant skal vælges til Åben By-udvalget:
Mette Marie Zacher, Lisbeth Møller

Fonde og bosætning:
Mette Marie Zacher og Michael Jørgensen (tovholder).

Opgaver der haster:
Indlæg til Bøgebladet. Deadline 1. april.
Annoncører til Bøgebladet.
Tilmelding til vinsmagning/Lene
Reparation af broerne over bækken bag Krosøerne. Dorte kontakter Stig Kristensen mhp at høre om de ændringsforslag han har. Bjarne er i færd med at reparere træværket, der blev ødelagt af stormen. Niels Arne, Peder, Niels spørges om at montere træværk. Evt Svenne hvis gravearbejde er nødvendigt.

Opgaver der haster knap så meget:
Djurs El-teknik om færdiggørelse af huset/ Lisbeth
Bestilling af nye messingskilte/Lisbeth

På næste møde:
Fordeling af ruter
Generalforsamling 2020: 18. feb. På Vandrerhjemmet

Ref. Lisbeth Møller

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost