Nyheder

12-03-2019

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening, 11/3 2019


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening, 11/3 2019:

Til stede:
Vita Axelsen, Janne Martinussen, Jonna Pedersen, Birthe Rasmussen, Sonja Christensen, Birgitte Brunsgård, Lisbeth Møller
Referent: Lisbeth

Konstituering:
Formand: Vita Axelsen
Næstformand: Jonna Pedersen
Kasserer: Birgitte Brunsgård
Sekretær: Lisbeth Møller
Bestyrelsesmedlem: Birthe Rasmussen
Suppleant: Janne Martinussen

Birgitte undersøger muligheden for at få et telefonnummer til MobilePay samt opretter netbank. Vores bank er Djurslands Bank. Sonja og Birgitte går i banken og ordner formaliteter omkring kassererskifte.
Vi aftaler, at referater sendes til Niels Krogh, så de kan komme på byens hjemmeside.

Kommende arrangementer:
4 maj: Tur til det nye Plantorama i Egå samt eftermiddagskaffe på ”Gartnergården” i Skæring. Janne kontakter Gartnergården.
31 august: Udflugt til ”Fru Møllers Mølleri” ved Odder.
Desuden arrangementer i samarbejde med Hoplaklubben:
Bowling
Julefrokost

Vita og Jonna koordinerer de valgte datoer med Hoplaklubben, inden de bliver offentliggjort i programmet.


Forslag til fremtidige arrangementer:
Hyggeeftermiddag i januar, evt med fællessang og håndarbejde.
Modeopvisning
Biograftur
Cykeltur, evt. til stranden ved Vita, der vil beværte med kaffe.
Udflugt til Alrø og spise kæmpetarteletter.


Jubilæum:
Husmoderforeningen har 75-års jubilæum d 22 marts.
Det skal fejres, men vi vurderer at det bliver lidt for kort tid at annoncere et arrangement. Man har ikke tidligere planlagt noget, da det var usikkert om foreningen overlevede generalforsamlingen.
Vi beslutter, at jubilæet markeres d 30 marts kl 14.00. Vi indbyder til kaffe og kagetapas i Biblioteket.
Tilmelding skal foregå på mail til Janne: familienmartinussen@hotmail.com eller telefonisk til Vita på 86384254 senest d 28 marts kl. 12.00.
Lisbeth bestiller kagetapas på kroen.

Medlemmer:
Lisbeth laver noget PR for foreningen mhp at hverve nye medlemmer.
Vi fordeler eksisterende medlemmer mellem os ift at sælge medlemskort. Else og Sonjas medlemmer fordeles på Lisbeth, Birgitte og Birthe.
Medlemskort sælges samtidig med det nye program uddeles.
Janne trykker nye medlemskort samt skriver og printer det nye program.

Næste møde afholdes 15 april hos Jonna, Dyrehavevej 14.

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost