Nyheder

28-11-2019

Referat fra Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening


Den 27/11 afholdt GBIF træneraften, hvor bestyrelsen og trænerne mødes til hygge og udveksling af erfaringer og visioner

Dagsorden:
1) Velkomst og dagsorden præsenteres.
2) Spisning og hygge. (45 min)
3) Bestyrelsen:
a) Lidt historie om GBIF (10 min)
b) Vores klubs struktur og forretningsgange (10 min)
c) Visioner på kort og langt sigt (10 min)
4)Udvalgene fortæller om deres dagligdag, udfordringer og visioner. (Ca. 10 min pr udvalg)
a) Svømning (Maren+Stine+Signe)
b) Cross gym (Helle)
c) Motionsgym (Birgit)
d) Krolf (Tove)
e) Kajak (Niels)
f) Dart (Jørn)
g) Tumastik (Maria)
h) Tennis (Poul)
i) Fodbold (Henrik)
j) Løbeklub (Lene)
5) Plenum. Spørgsmål og drøftelse.
6) Uddeling af årets julegaver.
7) Hygge, oprydning og farvel.

Ad 3a)

Gbif historie:
1864: Våbenbrødrene: Gymnastik og våbentræning på kirkepolden. Gjerrild, Bønnerup, Hemmed sogn.
1936: GIF: Gymnastik, fodbold. Skolelæreren.
1950: Samlægning af skolerne. Gjerrild Centralskole.
1964: GIF udvides til GBIF. Mere fodbold.
1985: Gjerrild kræmmermarked starter. GBIFs storhedstid.
1991: Gjerrild-Bønnerup Friskole etableres.
2000: Medlemsnedgangen begynder. Ny udvalgsstruktur.
2013: Fodbold i GBIF lukker ned. Ungdomssamarbejde med ACN.
2015: Bestyrelsen går af og varsler lukning af klubben.
2015: Ny bestyrelse vælges. Nye aktiviteter. Krolf, løbeklub. Truende underskud på kram, rock, jazz.
2016: Tennis, dart. Bønnerup svømmeklub overgår til GBIF. Overskud på kram, rock, jazz.

ad 3b)
GBIF struktur.

Formand
Kasserer Udvalgsformand
Menige bestyrelsesmedlemmer (Suppleanter)
Udvalgsformænd
Medlemmer

Udvalgene
Hvert udvalg kan ifølge vedtægterne vælge en udvalgsformand, der er ansvarlig for opkrævning af kontingent og som står for kontakten mellem medlemmer og bestyrelsen. Der var et ønske om større økonomisk autonomi i udvalgene da det blev indføjet i vedtægterne.
I praksis fungerer det ikke sådan og har aldrig fungeret for andet end kajakafd. Nu også tennis.
I praksis er det træneren der har stået for kontakten og for kontingent. Bestyrelsen ønsker at al kontingentbetaling efterhånden overgår til kassereren via holdsport, da det forenkler regnskaberne meget.
Udvalgsformænd/ trænere inviteres til 2 årlige møder med bestyrelsen.

Udvalg kan ansøge bestyrelsen om penge til konkrete udgifter fx redskaber eller kurser. Formand og kasserer kan bevillige op til en beløbsgrænse på 8.000 kr. Herefter kræves bestyrelsens godkendelse.

ad 3c)
”Den nye bestyrelses” vision for klubben er at skabe så meget åbenhed som muligt. Vi ønsker at skabe en ny kultur, hvor medlemmerne aktivt er med til at skabe GBIF, ved selv at tage initiativer til at oprette og drive nye idrætsgrene. Der skal være mulighed for IDRÆT FOR ALLE. Det er ikke bestyrelsens opgave selv at være dem der igangsætter og træner hold. Vi vil meget hellere hvis folk selv kommer og vi så bare lægger den organisatoriske ramme.
Vi har planer om at bruge penge på renovering af klubhuset. Bl.a. påtænkes det at udvide køkkenet, male lofter, få ny belysning, forbedre kontor/IT-faciliteter.

ad 4+5)
Trænerne fortalte om hvad der rør sig i deres aktivitet. Generelt er der stor tilfredshed med opgaverne. Fremmødet på holdene er stort og medlemmerne er glade og aktive i de sportsgrene de udøver. Det er svært for de fleste trænere at finde folk der kan assistere/være afløser ved sygdom o.lign.
Desuden er det svært at finde tid til at holde medlemmerne opdateret via facebook/mail/sms. Vi arbejder på at få Holdsport implementeret på så mange hold som muligt..Nogle hold er allerede i gang og resten følger i det tempo vi kan. Vi afholder en info aften om dette i starten af 2020.
Vi skal udarbejde en politik for hvad der "forventes" af medlemmerne. F.eks. at man bliver og holder opsyn med sine små børn, hjælper med redskaber, oprydning osv.

ad 6)
Formanden uddelte årets julegave til de frivillige trænere og takkede for indsatsen. Alle trænere fortsætter arbejdet.

Bestyrelse takker for en god aften der pegede frem mod et nyt og spændende år i GBIF.

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost