Nyheder

28-02-2020

Referat fra Husmoderforeningens generalforsamling


Referat fra Gjerrild Husmoderforenings generalforsamling d. 24. feb. 2020:

12 fremmødte inkl. bestyrelsen.
Vi startede med at synge ”Sorte stær på grene”

1. Valg af dirigent: Inga Klokkerholm er valgt.

2. Formandens beretning:
Sidste år var foreningen tæt på at lukke pga manglende kandidater til den nye bestyrelse. I sidste øjeblik lykkedes det at redde foreningen. Foreningen har fejret 75-års jubilæum. Årets aktiviteter: Jubilæum, Plantorama, Gartnergården/Margueritten, Åben By, Strandtur ved Ræbæk Strand, Nytårskur på Langholm. Desværre måtte enkelte planlagte arrangementer aflyses pga. manglende tilslutning.
Beretningen godkendes uden kommentarer.

3. Regnskab:
Foreningen har fået cvr-nummer. Der er også ønske om at få MobilePay-nummer. Forhåbentlig kommer det snart på plads. MobilePay koster 1000 kr. i oprettelse samt et månedligt gebyr
Der er en difference på 679 kr. der tillægges kassebeholdningen. Kassereren kan ikke finde ud af, hvor fejlen er sket. Måske ved optællinger af kassen. Indestående i banken er 15.515 kr. Kassebeholdning: 3623,00 dertil differencen på 679 kr. Kontingenter: 4440 kr. i indtægt.
Regnskabet blev godkendt af revisorerne med bemærkninger om, at der skal føres regnskab med nummererede bilag.
De arrangementer der har givet underskud tidligere, er taget ud af programmet fx bankospil. Der var i 2019 i alt 89 betalende medlemmer, så der er også større indtægt via kontingentbetaling.

4. Valg til bestyrelse:
På valg: Birthe Rasmussen, ønsker ikke genvalg
Jonna Pedersen, ønsker ikke genvalg
Følgende er valgt: Pia Hansen Hangaard og Janne Martinussen.

Stor tak til de afgående medlemmer – I har ydet en stor indsats for foreningen igennem mange år. Tak for det!

5. Valg af suppleant:
På valg: Janne Martinussen.
Følgende er valgt: Lisbeth Nielsen

6. Valg af revisor:
På valg: Hanne Petersen, ønsker ikke genvalg.
Følgende er valgt: Suzanna Theut

7. Eventuelt:
Forslag til aktiviteter:
Togturen blev aflyst, ønske om at den kommer på programmet igen.
Alrø: Kæmpetarteletter
”Grevelsgård” ved Fausing, kunstgalleri
Høbjerg Gartneri ved Grenaa.
Diverse madlavnings- og bagekurser

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost