Nyheder

22-06-2015

Referat fra stormøde i VandKantsGjerrild d. 14/6-2015 på Gjerrild KroVi fik en opdatering på alle de ting der sker i Gjerrild

Rimstibakken. Det står lidt stille med aktiviteterne omkring grundene.

Ide til Borgerforeningen arbejder på at grave en sø.
Veje, så vi kommer tættere på Grenå.

Kirken og præstegården v. Inga Klokkerholm

Renoveringen har menighedsrådet været meget impliceret i. Inga fortæller ofte om istandsættelsen og viser interesserede rundt. En læge har henvendt sig og fortalt om et gravkammer med 5 personer.
Præstegården er et meget langt of stort projekt. 2012 besøg af provstiudvalget. Klimaproblemer.
Målinger blev foretaget. Udarbejdet en rapport. Meget graverende. Fugt, skimmel og gul/hussvamp. Arkitektfirmaer blev sat på. Præstegården var i fare for at lukke. Ikke fredet, men bevaringsværdig. Selve arbejdet gik i gang sommeren 2014. Alt nedrevet og renset. Pudset op med specielt materiale. Gamle bjælker blevet synlige. Nyt varmesystem og nyt gulv.
Netop afholdt åbent hus, fremstår rigtig flot.
Når der er penge skal alle fuger fikses. Der er indhentet pris og arbejdet påbegyndes i morgen.
Det har kostet 5 mill. Præstegård med bopælspligt.
Præsten flytter ind når de sidste håndværkere er væk.
Der sat penge af i 2016 til nyt stråtag.

Hjemmeside og bykalender.

Ny hjemmeside med kalender. Skriv til Niels når der er nogle aktiviter. Den bedste hjemmeside der længe er set. Ros til Niels.

Sommerhøjskole

Nye kræfter er kommet til. Flot program. Lav-budget. Plakater er trykt. Hæng gerne op rundt op.
Tjek hjemmesiden og del på Facebook.

Landsbyturisme.

Afsluttet projektet finansieret af LAG. Puljemidler. Der sat noget i gang især i Gjerrild. Stier i Hestehaven. Vi fik de andres puljer. Stien bliver ført op til vejen forbi Sostrup. Skilte, ikoner.
Digitalformidling. TV-skærme bliver sat op. Reklamer og orientering om hvad der sker. Kims skæve historier på en APP. Foldere om byen. Frie midler: Bytorvet sat i stand. Info-tavle om byen. Aino laver den. Fotoserie om Gjerrild, fri til download. Aktivitetskalender som laves på kommunen.
Stor ros til gruppen og især Bent for vedholdende arbejde

Borgerforening v. Charlotte Hangaard
Traditionelle fester og events. Grønne opslag, hold øje. Fremtidsplaner: Den kommunale legeplads. Kutteren godt vokset til. Den skal der ske noget med.
Huset i skoven. Arbejdslørdag efter ferien.
Bagerbutikken. Mandag bliver noget af det revet ned. Noget skal stadig renoveres. Kommunen er på banen.
Bytorvet. Måske skal der ske noget mere/ andet. Søge midler.
Kom hvis I har nye ideer.
Charlotte har "arvet" flere kasser med billeder osv. Det kommer på arkivet.
Ung i Gjerrild. Vi vil gerne hjælpe med at stille op osv. Skal lige mindes om:-) SMS-kæde??

Friskolen v. Lene Refsgaard

Det går rigtig godt, det strømmer til med nye elever. Over 20 nye siden jul.
Ny skoleleder starter 1/8, Jesper Mathiesen.
Maj 2016 har skolen 25 år jubilæum. Venneforeningen er så småt gået i gang med planlægningen. Alle er velkomne til at deltage eller komme med ideer.

Gjerrild-løbet. V. Lene Refsgaard
Løbet var en stor succes, som bliver gentaget Mors Dag 2016. Vi vil satse mere på samarbejde med bla. Kroen, som vil ”udnytte” at det ligger Mors Dag.
Næste år skal vi have et stort banner på Rimstibakken, så løberne kan se her er grunde til salg.

Ik så RINGE festival v. Lene Refsgaard
I år bliver det den 12.september. Vi har 10-års jubilæum, så det skal naturligvis markeres.

Købmandsgruppen v. Elisabeth Romoser
3 til samtale. Kunne ikke lade sig gøre. Ny kandidat på bedding. Per fra Glesborg, konsulent. Mener sagtens det kan lade sig gøre. Har man penge i "baglommen" , så henvend jer.
Vi har en købmand efter 1/9, ingen tvivl om det.
Der sælges anparter når der er fundet en løsning.
Markedsdage hver tirsdag i juli.
Støtteforening er for alle. Gode ideer mm. modtages gerne, også selvom man ikke har anpart i butikken.

Kroen v. Hilding Hvid

Small Danish hotel vurderes hver måned i forhold til kundehåndtering. Sidste to måneder har Gjerrild Kro stået øverst. Flot!!
Kokkestedet renoveres.
Michelle flytter til byen. Hun vil drive hestepension. LAG midler søgt og bevilget til ridehal.

Sostrup. V. Dorthe Lyk
Se kalender på hjemmeside. Spred budskab. sostrup.org. Restauranten åben hver dag fra 29/6.

Camping. Peter i bedring. Alle er velkomme til arrangementer på campingpladsen. Kalender på hjemmeside.

Vandrerhjemmet. Buffet fra 29/6. Nr. 2 på listen 

GBIF v. Per Therkelsen
Havkajak godt gang i.
Tennis, for børn. Kunne godt bruge lidt flere.
Fodbold er i samarbejde med AC Norddjurs.
Klub i klub. For elever i 3-6 klasse en eftermiddag en gang om ugen. Til eleverne in-between.
Kursus i bueskydning.
Crossgym starter igen til efteråret.
Zumba?
Hjemmeside under opbygning.
Spørgsmål om out-door ved Kenneth Flammild.

Sommerfesten v. Lisbeth Møller
Orienter jer på hjemmesiden.
God musik.
Få ledige pladser på Lisbeths plan.

Efterskolen Helle
Det går rigtig godt. Elevhold fyldt op. Har investeret i nyt nabo-hus. 5 nye lærere efter ferien. 2 af dem kigger efter hus i Gjerrild.

Evt. og ny ideer

Hestehaven (Kirsten Thygesen)
Der lignede noget der er løgn. Kirsten Thygesen har ryddet op. Har skrevet og bedt om at vi må sætte en skraldespand op bag shelter.

Hjertestarter har fået nyt batteri.

Lene sørger for plancheudstilling til Sommerfesten.

Mulepose/Bannere m. Rimstibakken/ejendomsmæglere Rock og Kram. Åbent hus ved Sommerfesten. Vi tager ideen med til efterårsmødet.

Stier ved søerne, hvem sørger for det?? Borgerforening

Eloplader til elbiler. Evt. v. Købmand.???

Fitness banen ser ikke for godt ud. Der skal repareres på den. Jesper Nyholm er tovholder på at samle folk.

Stor ros fra Hair by Holt for den måde Ida er blevet taget imod på i byen.


Referent: Lene Refsgaard

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost