Nyheder

24-03-2021

Nyhedsbrev fra GBIF.


I GBIF var 2020, som alle andre steder et år præget af nedlukning og uvished pga COVID 19. Vores trænere, medlemmer og bestyrelse har dog sammen arbejdet på at finde løsninger, så vi har haft aktiviteter der kunne levet op til resktriktionerne og forhåbentlig er vi nu på vej mod normalisering. Tusind tak til trænerne for at holde fanen højt og tak til de medlemmer der har bakket op ved at fastholde deres mødeaktivitet. Det har været rigtig vigtigt for os i bestyrelsen at mærke viljen til at holde GBIF fanen højt!! Og det giver lyst til at arbejde videre.

Vi har efterhånden fået mange forskellige aktiviteter op at stå og der er noget for alle aldersgrupper og på forskelligt niveau. Så vi synes faktisk at vi kan leve op til klubbens nye slogan: IDRÆT FOR ALLE.

Aktiviteterne er følgende:
Cross gym:Helle Therkildsen
Motionsgym : Birgit Møller
Børnegym/Tumlastik: Maria Terndrup
Kajak: Janne Berg
Dart: Knud Møller
Krolf: Knud Møller
Voksenfodbold: Stephen Barett, Henrik Bennetzen
Børnefodbold 4-8 år drenge og piger: Henrik Bennetzen
Drop in fodbold 9-14 drenge og piger: Bent Nørregård
Svømning: Julie Hyldahl

Info om hold og træningstider kan findes på www.gbif.dk eller ved at kontakte trænerne/tovholder eller formanden på formand@gbif.dk . Man kan også følge GBIF på facebook.

Årets nye tiltag på aktivtetsfronten er voksenfodbold som vi ikke har haft på programmet i flere år.
Det startede ud i med et brag i foråret 2020 og henover sommeren, hvor vi var over 20 mænd til træning. I nedlukningsperioden fordelte vi os på mindre baner. Efterhånden blev antallet dog mindre, dels pga alm frafald og pga skader, da de gamle ben ikke var hvad de havde været!! Fra jul til marts 2021 har vi været lukket helt ned. Nu er vi dog i gang igen og har en bruttotrup på omkring 20 spillere. Der er ikke mødepligt og vi er ikke med i nogen turneringer, så det er helt afslappet. Konceptet er nu blevet til at alle kan være med, både voksne mænd og damer og børn/unge. Det fungerer faktisk rigtig fint og det er kanon at vi kan spille flere generationer på tværs.

Bestyrelsesarbejdet har ligget lidt stille i perioden . Vi har holdt et par møder og taget nogle beslutninger ang opdatering af klubhuset:
Vi har frigjort noget plads i klubhuset og på loftet. Gamle regnskaber og mapper er afleveret på egnsarkivet.
Vi får malet lofter i klubhuset hvide og sat nye lamper op. Måske også vandskuret vægge.
Vi får indkøbt AV udstyr: Printer, projektor, lærred.
Vi får reorganiseret klubhuset, så der er både mulighed for kontorarbejde, møde og hygge.
Herudover arbejder vi på et projekt med udefitness redskaber.

På generalforsamlingen (som i år var on-line) blev Stephen Barett valg ind som nyt bestyrelsesmedlem: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Henrik Bennetzen
Kasserer: Thomas Christensen
Udvalgsformand: Svante Mølgård
Medlem: Lene Kristensen
Medlem: Stephen Barett
Suppleant: Bent Nørregård
Suppleant: Nina Barett

Stephen har også sagt ja til at være vores pedel. Det er fantastisk for vi har virkelig manglet en handy-man.

Kort nyt:
Efterskolen Helle har fået adgang til vores omklædning, så de har bedre mulighed for at komme under tag, når de har aktiviteter på vores anlæg.
Vi skal (når vi får mulighed) afholde et træner/bestyrelses/medlemsarr i løbet af foråret.Trænerne skal have deres årlige julegave og medlemmerne skal se det “nye” klubhus.

I forhold til kræmmermarkedet, så er det stadig i skrivende stund uvist om vi kan afholde det. Musikken er bestilt, men vi må se hvad der sker.

Venlig hilsen
Henrik Bennetzen_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost