Nyheder

28-10-2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Husmoderforeningen d. 25/10-2022


Dagsorden til bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening 25 okt. 2022
Sted: Hos Pia, Stokkebro 69.
Referent: Vibbe

Fremmødte: Lisbeth, Lisbeth, Pia, Anne, Hanne og Vibbe

1:
Evaluering af arrangementer:
Dialogkaffe: Lisbeths aften var super god. Der kom 23, og der er kommet mange gode anmeldelser på aftenen. Vi er meget glade for det store fremmøde. Der blev spist knap 1 bradepande chokoladekage, og to pakker chokokiks. Der blev lavet 8 kander kaffe.
Familiedag: Der kom tre hold. En virkelig god dag. Hanne fortæller at der positiv stemning ift at de tre hold der kom, at de ville være aktive ind i opgaven / vil gerne være med til at lave evt familiedag en anden gang. Hanne havde ordnet Snobrødsdej, pandekagedej, og popcorn. Der blev købt ind for ca 75,00 kr. Lisbeth leverede træet til bålet.

2:
Regnskab/bogføring:
Medlemmer: 75 medlemmer. Medlemsliste gennemgås. Lisbeth foreslår at medlemslisterne kommer på drevet, så vi kan redigere i listerne fortløbende, så vi nemt at kan få overblik.
Pia introducerer os til opsætning på kontoen. Suz som skulle komme i aften og orientere os om regnskab er desværre blevet forhindret. Pia har styr på det og orienterer os om indtægter / udgifter. Vi har stadig ikke adgang til kontoen, men papirarbejdet er i gang, så vi regner med at det snart er ordnet.

3:
Kommende arrangementer:
”Frokost” d 11 november: ALLE ( både mænd og kvinder ) er velkomne. Indtil nu er der 5 tilmeldt. Der skal være mindst 15 deltagere, for at arrangementet afholdes. Lisbeth og Vibbe koordinerer på sms, når nogen har tilmeldt sig og fortalt hvad de medbringer af mad til 6 personer. Lisbeth og Jens Førgaard medbringer to tærter og salat. Vibbe medbringer leverpostej, saltkød, bacon, champignon, sky mm. Lisbeth laver risalamande m mandel. Vibbe tager røde duge med.
Anne, Lisbeth og Vibbe mødes kl ca 17,30 og dækker borde. Vi er bevidste om at der kan være nogen i det gamle bibliotek, når vi kommer og dækker borde. Vi skal nok gå stille rundt omkring.

Dialogkaffe d 26 januar: Hanne fortæller om Spejdernes Lejr - med fokus på lejr hospital. Hanne viser billeder mm. Anne bager. Opslag har Lisbeth. Kaffen skal koste 20 kr (det dækker husleje mm )

Generalforsamling d 14 marts: Skolen er booket. Pia, Lisbeth M er på valg og Lisbeth N ( suppl ) er på valg. Suz er på valg.

4:
Idéer til kommende arrangementer: Dialogkaffe. Vi har drøftelser, om hvem der kunne være mulige foredragsholdere. Der kommer mange gode forslag. Vi vil forsøge at målrette nogle af foredragene, så der også kommer mænd.
Bobble smagning. Chokolade værksted, bageværksted, tangkursus. Skabe traditioner. Årets overraskelse. Høbjerg rundvisning.

Idéer til nyhedsbrev: Efter konstituering – Den nuværende Bestyrelse anbefaler at programmet kommer ud omkring 1april, og at programmet kommer ud x 1 årligt.

5:
Evt:
1. Lisbeth M foreslår at der laves en Google drev / konto for Gjerrild Husmoderforeningen som vi alle kan tilgå. På drevet kan vi have mapper til alle referater, aftaler, opslag til arrangementer, mm. Lisbeth M vil forsøge at lave en. Til næste møde vil vi gennemgå kontoens muligheder. Hanne foreslår at vi laver en intro-hilsen som ligger på drevet til nye bestyrelsesmedlemmer.
2. IFT at handle ind til arrangementer – er vi enige om at støtte LetKøb så meget som det overhovedet er muligt.
3. Til generalforsamlingen: fastsættelse af kontingent. Vi ønsker at det er generalforsamlingen der fastsætter kontingentet. Generalforsamlingen skal godkende at der kommer et punkt på fast med: fastsættelse af kontingentet. Bestyrelsen holdning pt er at kontingentet er 75,00 kr for hele husstanden.
4. Vibbe sætter et opslag på Facebook på Gjerrild siden i aften / i morgen om medlems-status, og gør reklame for næstkommende arrangement.


Næste møde den 7 februar hos Vibbe, Marshøjvej 18.


Afbud til Lisbeth, 30327496

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost