Nyheder

03-03-2024

Referat af Generalforsaming GBIF 29/2 2024


Referat af Generalforsaming GBIF 29/2 2024
1)Formanden bød velkommen
2)Sanne Højlyng vælges til mødeleder.
3)Stinne Thorup vælges til referent.
4)Formand Henrik Bennetzen fremlægge beretning:
2023 har stået i oprydningens tegn. Henrik og Svante var på lederkursus og lagde kursen for en rationalisering af bestyrelsens arbejde. Hovedoverskriften var at “Det skal være let og sjovs af være bestyrelsesmedlem”. Vi har slanket GBIF, så vi nu kun har de velfungerende afdelinger tilbage.
Dart, krolf, tennis, motionsgym, cross gym, mandefodbold, børnefodbold. Svømning og Kajak er lukket ned. Kajak overgår sandsynligvis til Det maritime hus i Bønnerup og planen er at der kan fortsat sejles fra Gjerrild. Kram rock jazz festival er fremover et arrangement der varetages af GBIF støtteforening. Dette gør at GBIF bestyrelse fremover kan koncentrere sig om at drive idrætsforening.
Det er et mål for den siddende bestyrelse at vi kan aflevere en velfungerende idrætsforening til en kommende bestyrelse.
Vi forventer af vores udefitness område realiseres inden for 6-7 mdr.
Beretningen godkendes.
5)Orientering ved afdelingerne:
Dart /Krolf: Nye holdleder Carsten og Sv Åge overtager fra Jørn og Tove. De hygger sig og har fuldt hold. Overvejelser om hvorledes man vil kunne udvidde krolf og dart i takt med medlemstilgang.
Mandefodbold: Stephen. ca 15 der spille hver onsdag året rundt.
Børnefodbold: Bjarke og Vilfred er trænere. omkr 10 spillere på holdet.
Cross og motionsgym. hhv 15 og 17 deltagere. Har fået for 20.000 kr nye redskaber. Bruger klubhuset til sæsonafslutning.
Tennis: Satser på der kommer nye til i den kommende sæson. Ønske om boldkanon.
6)Regnskabet for 2023 fremlægges af kasserer Svante Mølgård:
Der er kommet styr på finanserne efter et meget kaotisk forløb i 2022. Alle sten i økonomien er blevet vendt i samarbejde med Maren Mortensen. GBIFs økonomi balancerer så indtægter på kontingenter og tilskud svarer ca til de udgifter der er til drift. Dvs af vi ikke er afhængige af hjælp udefra i form af sponsorater. Vi kommer dog ud med et lille overskud på driften. Hertil kommer 100.000 som er GBIF overskud fra kram rock jazz 2023. Støtteforenigen har fået 160.000 til overtagelse af arrangementet. Herefter er de to foreningers økonomi totalt adskilt. Regnskabet godkendes.
7)Budget for 2024 fremlægges. Der budgetteres med et overskud på 3000 kr.
8)Valg til bestyrelsen: Stinne Thorup, Svante Mølgård genopstiller og genvælges. Sanne Keldy ønsker at udtræde af bestyrelsen. Michael Jørgensen vælges. Ingen suppleanter kan findes på generalforsamlingen. Bestyrelsen prøver at finde egnede kandidater.
9)Thomas Christensen vælges som revisor.
10)Ingen indkomne forslag.
11)Evt.

 

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost