Nyheder

27-03-2024

Referat fra Husmoderforeningens generalforsamling


Generalforsamling i Husmoderforeningen 13 marts 2024 kl 19,00
Generalforsamlingen blev afholdt i Det gamle Bibliotek, og der kom 16 til aftenens arrangement.
Foruden Generalforsamling fejrede vi 80 års jubilæum for Husmoderforeningen. Det blev fejret med bobler og kransekage, og flag på bordet. Lisbeth indledte mødet med velkommen til alle og vi sang : Den blå anemone.
Herefter blev Inga K valgt som dirigent. Inga gjorde alle bekendt med at mødet var lovligt indvarslet, og derefter Inga gav ordet til Lisbeth, som gav formandens beretning.
Lisbeth gav et tilbageblik på da Husmoderforeningen startede for 80 år siden i 1944, og frem til nu. Hvis man ser det store billede – er der ikke så meget forskel på hvorfor der ”var og er” en husmoderforening. Dengang kendte man ikke ordet bæredygtighed, men det blev udfoldet på bedste vis – der blev syet, repareret, syltet, og genbrug var det man gjorde, pga knaphed med ressourcer, krig mm. Møderne bar præg af dette. Nu er bæredygtighed noget mange gør deres allerbedste for at leve op til, men med en anden begrundelse bag. Husmoderforeningen af i dag sylter, og bager knap så meget, men har fokus på vores samtid af i dag, hvorfor vi forsøger at lave aktiviteter, der spænder vidt både i forhold til alder, og interesser. Bla dialogaftener, nytårskur, bageaften, museumsudflugter mm. Husmoderforeningen støtter op om andre aktiviteter i byen, og har for nylig haft en super fin aften i samarbejde med Gjerrild / Hemmed Menighedsråd. Med andre ord, så forsøger vi at være så aktive som muligt, samt at appellere så bredt som overhovedet muligt. Beretningen blev godkendt, og så blev der nydt bobler og kransekage. Kassereren Pia H H omdelte regnskabet og gennemgik dette. Regnskabet blev godkendt.
Valg : Anne L ( bestyrelsesmedlem )og Lisbeth N ( suppleant ) ønskede ikke at genopstille, så der blev spurgt om nogen ønskede at stille op. Der blev peget på Tove Bjørnholm, og Tove sagde ja tak til at ville stille op til bestyrelsen. Som suppleant blev Anja Malthe-Bruun valgt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer som ønskede genvalg – blev valgt, og det samme gjorde foreningens revisor.
Evt blev drøftet under kaffen og Hanne’s lækre kringle.
Som tak for indsatsen i bestyrelsen fik Anne og Lisbeth en flaske vin.
Inga fortalte at Menighedsrådet har en aften i tankerne med en skuespiller – måske Husmoderforeningen og Borgerforeningen kunne tænke sig at være med i dette arrangement?
Dirigent Inga takkede for god ro og orden.
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost