Nyheder

26-08-2015

Mødereferat vedr. Gjerrild-Bønnerup Friskole's jubilæumsfestHer følger referatet fra møde i jubilæums-udvalget. Man kan stadig nå at være med. Næste mødedato står nederst

Jubilæums fest Gjerrild-Bønnerup Friskole

Møde 24/8 2015
Tilstede: Birthe, Ulla, Annette, Per, Lene, Helle


Følgende er besluttet:

14.maj 2016 afholdes arrangementet.

Vi laver et eftermiddags arrangement for ”hele” familien.
• Hoppeborg
• Lidt underholdning
• Kagebord
• Udstilling af billeder mm.

Jubilæumsmiddag om aftenen. Musik og underholdning af tidligere elever.
Tilmelding på forhånd. (Mindst en måned før)

Hjemmeside. Helle spørger Sheena. (LR finder den fra Ørum)

Bjarne arbejder på at få lavet en jubilæums vin med etikette af Karen Degett.

Jubilæumsskrift. Kim spørges. Sponsorpenge??
Lene finder ud af hvem vi handler med og laver liste til Per.
Kirsten og Anna spørges om de vil søge nogle sponsorater. (Bjarne)
Beslutning tages næste møde.

Vi kan kigge på gamle årsskrifter og stykke noget sammen af det. Per medbringer til næste møde.

Alle klasser gennem tiderne er re-konstrueret. Vi har bedt et par stykker fra hver klasse være tovholdere. De skal sprede datoen og kendskabet til kommende hjemmeside.

Friskolens nuværende bestyrelse bruger jubilæet til profilering.

Nuværende elever har et temaforløb om jubilæet. Her forberedes lidt underholdning og udsmykning.

På næste møde nedsættes et billedudvalg. De skal gøre sig tanker om hvordan udstillingen skal laves. Måske kan der laves en aftale om at låne et lokale på Rimsø plejehjem til arbejdet.

Næste møde: Onsdag d. 23/9 kl. 19.00 på skolen.

Alle er velkomne. Prik endelig til nogle der kunne være interesseret.

Ref. Lene Refsgaard
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost