Nyheder

14-12-2015

Referat fra stormøde i VandKantsGjerrild d. 9/12-2015


På Danhostel Gjerrild Vandrerhjem

45 fremmødte

Velkomst v. Dorthe

17-18 Nyt fra foreninger mm.

Gjerrildløbet v. Lene
Var en stor succes med kæmpe opbakning fra lokale.
Vi afholder Løbet igen d. 8/5 2016. Planlægning starter næste uge.
Opfordring fra Peter om at sende indbydelse til ham, så kommer det på Campingpladsens hjemmeside.


Ik så RINGE festival v. Lene
Næste år d. 17/9. Alle er velkomne i planlægningsgruppen. Næste møde 12/2. Nærmere besked kommer.

Skærme v. Torben
Samarbejde mellem ST. Sørup, Fjellerup og Gjerrild. En TV-skærm hvor vi og turister kan læse hvad der sker i byen/området. Det er gået lidt i stå. Skærmene står på Danhostel. Vi ser om nogle har lyst til at kigge på dem og få det i gang.

Sostrup v. Susmi
Næste del af begynderfase er i gang. Rikke Top, Susmi, Maria har fordelt de administrative opgaver mellem sig. Der arbejdes på nye, spændende foredrag, koncerter. Kalenderen opdateres jævnligt. Der arbejdes på at få konferencer, kurser, bryllupper og andre større fester ind.
Der spørges ind til P-forhold. Der er givet tilladelser til at lave P-plads på engen, så det er et spørgsmål om tid før det sættes i gang.

Købmand v. Bit
Det går supergodt. Der er et lille overskud allerede. Så stor tak til alle der handler der.
Bit roder lidt med at få en "tankstation" til byen.
Købmandsgruppen indkalder snarest til en arbejdsdag.

Vandrerhjemmet v. Dorthe
Torben og Dorthe stopper 1/1 2017. Læs mere i Bøgebladet.
Stopper på toppen. Dorthe og Torben har nemlig modtaget årets Værtspris

Kro
Projekt hestehal. Går fremad, men langsomt. Der mangler nogle byggetilladelser


Det Gamle Mejeri
Vinterlukket for værelsesudlejning.
Design-firmaet åben. Kom bare forbi og kig.

Camping v. Peter
Internet/radio/TV/mobilnet. Ny mast til sommerhusområdet. Arbejdet er i gang. Nabohøring slutter d.16/12. Skulle være oppe at køre til april 2016.
Husk grundejerforeningen har en hjemmeside, så skriv hvis der er noget der skal med.
Der er også problemer med signalet i Gjerrild nogle steder. Peter vil gøre opmærksom på det.
Sostrup er heller ikke tilfredse.
Indberet til kommunen når der er "mobil-huller"

Borgerforeningen v. Lars
Huset i skoven. Er meget tæt på at være færdigt. Der indkaldes når der skal arbejdes igen.
Infotavle. Aino skal lave den. Der skal være indvielse, når den er færdig.
Legeplads v. Tennisbanen. Der ligger et gammelt skib under brombær mm. Det skal fjernes. Det vil koste 8-10.000 at få den fjernet. Jørgen Hougård vil gerne slå den i små stykker, så vi alle kan tage et stykke med på lossepladsen når vi kører alligevel.
Der skal planeres og sås græs.
Landsbyprisen. Kommunen har besluttet at Gjerrild går videre i kampen om Årets landsbypris.
Vi hører nærmere i februar.
Borgerforeningen har lavet 7 collager med billeder fra hvad der er sket de sidste par år i byen. Se dem på Facebook.
Der arbejdes med vejnettet. Cykelsti til Sostrup.( Gerne helt til Grenå) Sikkerheden skal forbedres.
Opfordring til at møde op til generalforsamling d. 1/2 2016 på Vandrerhjemmet.
Opridsning af alle de aktiviteter der har været i 2015.
Ingen Bytorvsfest 2016, pga 25 års jubilæum på Friskolen.
Opfordring fra Bente om at få gjort noget med bedet ved Genforeningsstenen. Rødderne ødelægger kloakrørene.

GBIF:
Gjerrild-løbet i GBIF regi
Klub i klubben. Hver uge tidligere, nu en gang om måneden. Efterlyser ildsjæle til at stå for det.
Kajak eksisterer. Der arrangeres ture om sommeren. Forår i svømmehal.
Tennis ca. 10 spillere
CrossGym 40 medlemmer. Mandag og torsdag.
Senior-gym 7 deltagere. Hver mandag.
Fodbold. Stadig samarbejde med AC Norddjurs.
Generalforsamling sidst i februar. Se opslag.
Forslag om at kunne skøjte på søerne.

Efterskolen Helle v. Poul

Ret store efterhånden. Bygningsmæssigt og personalemæssigt.
Forældrene til eleverne er glade for at have deres unge mennesker i dette trygge miljø( Gjerrild)
God søgning. Unge med vanskeligheder.
Der er investeret i 3 huse i byen til STU elever. Skal typisk være her 3 år. Eleverne har været på efterskolen først, så de er kendte af personalet. Trænes i at bo selv, men uden at blive ensomme.
Det røde hus bruges til 5 efterskoleelever. De skal trænes i at bo selv også.
11 nye værelser er bygget.
Der skal bygges nyt køkken. Sund og god mad.
Hus på Stokkebro skal bruges til møder. Der bor en Grønlandsk dreng indtil videre.
Bus. 40-50 elever skal køres til Grenå hver fredag. Kan ikke kan lade sig gøre. Kommer for sent til toget. Efterskolen har lejet en bus, så eleverne kan blive kørt til toget og nå det.
Generalforsamling i april. Kig forbi skolen hvis I er nysgerrige.
Ring hvis I oplever problemer e.lign. med elever. Eller sig det til dem, fx. hvis de går midt på vejen.

Friskolen v. Jesper

Trommesæt fra Festivalen, I-pads fra Helle.
Dejligt med en skole der er så godt forankret i lokalsamfundet.
Mange nye elever fra Grenå. Ventelister i flere klasser.
Økonomi er vendt til noget positivt.

Lækker middag kreeret af Dorthe indtages.

Power Point v. Lasse Kastanje vedr. Laden ved Sostrup.

Kirsten fra Sostrup vil give laden til byen i 20 år. Lasse Kastanje og Bent Nørgaard arbejder videre med projektet, budgettet mm. De vender tilbage med et mere konkret oplæg i løbet af foråret. Hvis der er interesse for det, skal der laves en Venneforening og en bestyrelse.
Evt.

* Fugle. Hvem ved noget? Fuglene skal bruges i forbindelse med "salg" af byen
* Årshjulet. Er gået i stå. Der kræves nye folk til opgaven. Ide: Et "uambitiøst" årshjul laves til Muleposerne. Niels prøver. Husk at sende datoer for arr. til Niels.
* Julekalenderen. Skør ide Dorthe fik. Næste år går vi i gang lidt før.
* Fitness. Jesper mener ikke rigtig det bliver brugt. Repareres til foråret.
* Yoga. V. Kirstine Krogstrup i Den Gamle Brugs. Mandag og torsdag. Mandehold onsdag aften. Chi kung tirsdag.
* Madklub næste onsdag 16/12. Juletræ kl. 17. Derefter Risengrød.
* Mulepose-udvalg: Dorthe, Lisbeth(40476580)Maria
* Faglokaler på skolen: Lene, Finn(24250972, 86384074)
* Sommerhøjskole. Der indkaldes til møde midt i januar.
* Nina mangler et sted til keramik, åbent værksted.
* Gjerrild Kram og Rock. Mangler folk til at vælge musik til Store scene.
* Mangler du nye varer ved Købmanden, så sig til.

Tak for i aften. Vi ses igen til foråret.


Ref. Lene Refsgaard

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost