Nyheder

15-09-2018

Referat fra GBIF “Tak for hjælpen” 2/9, 2018


På mødet kom ca 40 mennesker der alle har være frivillig på årets kram, rock, jazz.

Først takkede Peder Ivan alle for indsatsen.

Lene havde lavet en brunch med alverdens lækre sager som blev spist med stort velbehag.

Herefter fremlagde Thomas og Suzanna årets regnskab: Slutresultatet blev et plus på 84.000 kr. Et rigtig flot resultat.

Se regnskab - klik her >>>

Herefter var der mulighed for at komme med gode ideer til forbedringer:

Der kom forslag om flg:

Bus til Grenå lørdag aften ( JP)
Street food ( Kirstine, Dorthe Lyk)
Arbejde på at flere unge kommer med i sommerfestarbejdet/ følordning ( Connie)
Mere åbenhed ifht opgaveløsning ( Pia)
Mere oversigt i Amerikansk lotteri ( Bent)
Forskellige forbedringer i ekspeditionsgangene i Randis, pølsehus, store bar, over/under 18 år konstrolsystem. (Lone, Marianne)
Børnebanko
Hoppeborg

Sommerfestudvalget og bestyrelsen arbejder på at koordinere nogle udvalg som arbejder på løsninger på de nævnte områder.

Venlig hilsen
Henrik

 

 

 
_________________________________

Gjerrild og Omegns Borgerforening
Formand: Philip Theut Stehr-Nielsen • Tlf. 40 17 09 54 • Mail: borgerforeningen.gjerrild@gmail.com
Webmaster: Niels Krogh Andersen • Tlf. 23 24 74 80 • Mail: krogha@gjerrild.net 

 

© Copyright 2014-2024 

Webdesign: Primahost